Informujemy, że nabywca ma obowiązek poinformować czy dokonuje zakupu jako osobo fizyczna, czy firma. W przypadku faktury na firmę prosimy o podanie numeru NIP przed wpłatą zadatku.  Brak wcześniejszej informacji uniemożliwi otrzymanie faktury na firmę.

Podstawa prawna: DZ.U.2019 poz. 1520 (art. 106 b ust. 5)

 1. Rezerwacja i warunki płatności
  1.1 Zawarcie umowy o świadczenie usług na pobyty pełnopłatne następuje po potwierdzeniu rezerwacji.
  1.2 Po dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje drogą elektroniczną lub pocztą potwierdzenie wraz z wyliczeniem sumy świadczeń.
  1.3 Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie podanym
  w potwierdzeniu rezerwacji w wysokości 500 zł za osobę. Wpłatę zadatku należy dokonać przelewem bankowym na konto szpitala lub w recepcji.
  1.4 Pozostałą kwotę należności za pobyt, należy uiścić nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu. Brak wpłaty upoważnia  do odmowy przyjęcia Gościa.
  1.5 Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna”  zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług.

 2. Warunki anulacji
  2.1 W przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
  (liczy się data stempla pocztowego pisma lub data wysłania e-maila) Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” dokona zwrotu zadatku po potrąceniu 50 zł od osoby tytułem kosztów manipulacyjnych.
  2.2 Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt. 2.1 powoduje utratę rezerwacji i zadatku w całości (wyjątek stanowią zdarzenia losowe np. zgon członka rodziny, choroba lub wypadek kuracjusza – udokumentowane pisemnie).
  2.3 W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane świadczenia. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe (np. zgon członka rodziny, choroba i wypadek Gościa- udokumentowane pisemnie).

 3. Ogólne zasady
  3.1 Pobyt Gościa pełnopłatnego rozpoczyna się od godz. 14:00 (od obiadu), a kończy o godz. 10:00 ( po śniadaniu) ostatniego dnia pobytu.
  3.2 Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu i wyjazdu zwrot nie przysługuje.
  3.3 W przypadku rezygnacji z posiłków w trakcie pobytu zwrot nie przysługuje.
  3.4 Każda wizyta lekarska, ponad przewidziane w pakiecie jest dodatkowo płatna, zgodnie z cennikiem. Wizyty i badania specjalistyczne nie są objęte pakietem.
  3.5 Nie przyjmujemy zwierząt domowych.
  3.6 Obowiązuje opłata uzdrowiskowa, płatna w recepcji po przyjeździe.
  3.7 Gość przebywający wielokrotnie w Szpitalu Uzdrowiskowym „Willa Fortuna” otrzymuje rabaty zgodnie z regulaminem Karty Stałego Klienta. 

 

Zobacz również

SIS – Super Indukcyjna Stymulacja

Innowacyjna technologia wykorzystująca pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności, które pozytywnie...

Szczegółowe warunki pobytu w szpitalu uzdrowiskowym „WILLA FORTUNA” – S.P.Z.O.Z.

Informujemy, że nabywca ma obowiązek poinformować czy dokonuje zakupu jako osobo fizyczna, czy firma. W przypadku...

Zasady rezerwacji pobytów komercyjnych w trakcie trwania pandemii COVID-19

Szanowni Goście, jako ośrodek oferujące pobyty lecznicze jesteśmy wciąż dla Państwa otwarci. Pobyt u nas to nie...

Skip to content