Projekt pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie decyzji nr: RPZP.09.10.00-32-0002/18-00.

Całkowity koszt realizacji zadania to 47 318 365,49 zł, w tym:
34 353 392,91 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;
3 130 916,84 zł ze środków budżetu Państwa;
2 005 213,90 zł ze środków budżetu Województwa;
7 828 841,84 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.
Projekt realizowany jest przez jednostki związane Umową o Partnerstwie, tj.: Województwo Zachodniopomorskie oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie:
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – partner projektu,
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie – partner projektu,
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partner projektu,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partner projektu,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partner projektu,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partner projektu,
Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partner projektu,
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partner projektu,
Regionalny Szpital w Kołobrzegu – partner projektu,
SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partner projektu,
Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” s.p.z.o.z.w Kołobrzegu – partner projektu,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie – partner projektu,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie – partner projektu.

Zobacz również

Zachodniopomorskie E-zdrowie

Projekt pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego...

SIS – Super Indukcyjna Stymulacja

Innowacyjna technologia wykorzystująca pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności, które pozytywnie...

Szczegółowe warunki pobytu w szpitalu uzdrowiskowym „WILLA FORTUNA” – S.P.Z.O.Z.

Informujemy, że nabywca ma obowiązek poinformować czy dokonuje zakupu jako osobo fizyczna, czy firma. W przypadku...

Skip to content